Zariadenie pre seniorov Juraja Shoppera Rožňava

Kto sme

Informácie o nás

Úcta k starým ľuďom a starostlivosť o nich by mala byť našou prirodzenou súčasťou.

Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o., sídli v zrekonštruovanej budove bývalého zdravotníckeho zariadenia v oblasti Rožňava – Huta. Zariadenie je situované v rozľahlom parku uprostred krásnej prírody, čo umožňuje pokojné, príjemné ale aj aktívne využitie času seniorov.Zariadenie pre seniorov ponúka náležitý komfort a pohodlie. Disponuje s kapacitou 75 lôžok s celoročným pobytom a vybavením pre piatich klientov na denný stacionár.

Vaši blízky môžu stráviť voľný čas v dennom stacionári počas pracovných dní v týždni od 6.00 do 17.00 hod. Stacionár ponúka stravu počas pobytu (raňajky, desiata, obed, olovrant a pitný režim). Starostlivosť o seniorov zabezpečujú zdravotnícky personál a sociálni pracovníci.

Trojpodlažná budova disponuje dvoma výťahmi a celé priestorové vybavenie je riešené bezbariérovo, so zreteľom na bezpečnosť a spokojnosť našich klientov.

Cieľom nášho zariadenia je viesť našich zamestnancov ku schopnosti prejaviť pochopenie a povzbudiť klientov k pozitívnemu mysleniu.