Zariadenie pre seniorov Juraja Shoppera Rožňava

Novinky

Angels - humanoid

Je nám cťou, že v roku 2016 sme boli oslovení Technickou univerzitou v Košiciach k spoluúčasti na medzinárodnom projekte, ktorý má za cieľ využitie humanoidov pri práci so seniormi. Na projekte spolupracujeme, okrem Technickej univerzity, taktiež s partnermi z Talianska a Japonska. Pilotný projekt, ktorý porebiehal v mesiaci marec 2017, bol zameraný na využitie humanoida pri pamäťovo – kognitívnom cvičení. V budúcnosti sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.
Novinky / Angels - humanoid
Novinky / Angels - humanoid
Novinky / Angels - humanoid
Novinky / Angels - humanoid