Zariadenie pre seniorov Juraja Shoppera Rožňava

Denný stacionár

Opatrovateľská služba v zariadení s denným pobytom je ponúkaná seniorom, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť, ale nechcú ich umiestniť v Domove pre seniorov, prípadne čakajú na umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb alebo potrebujú si krátkodobo niečo zariadiť či vybaviť.

V rámci denného stacionára poskytujeme:

  • soc. službu FO, ktorá je odkázaná na pomoc inej FO v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu len na určitý čas počas dňa
  • sociálne poradenstvo pre klientov a ich rodinných príslušníkov
  • záujmová činnosť
  • sociálna rehabilitácia a rôzne typy terapií
  • dohľad nad užívaním liekov
  • hygienický dohľad
  • priestory pre odpočinok, knižnica, šachy, spoločenské hry, ručné práce
  • prevádzková doba: 6.00 – 17.00 v pracovných dňoch
  • celodenný poplatok 10,-€/deň vrátanestravovania (raňajky, desiata, obed, olovrant)