Zariadenie pre seniorov Juraja Shoppera Rožňava

História

Historická budova nášho zariadenia sa nachádza pod sútokom potoka Drázus a Lúč, kde sa v minulosti zriadili železité kúpele, ktoré mali šesť liečivých prameňov. Využívali sa na liečenie chudokrvnosti, ženských a nervových chorôb. Ležali v nadmorskej výške 400 m, v krásnom lesnom prostredí s čistým vzduchom. Táto skutočnosť podnietila mesto Budapešť vybudovať ozdravovňu pre deti, ktorá bola majetkom mesta Budapešť až do skončenia druhej svetovej vojny v roku 1945.

V roku 1946 boli kúpele znárodnené a stali sa zariadením klimatických kúpeľov Vyšné Hágy vo Vysokých Tatrách. Liečebňa slúžila hlavne pre baníkov Gemerských železorudných baní.

Po roku 1968 sa liečebňa pľúcnych oddelení zrušila. Objekt sa liečebne stal zariadením NsP Rožňava, ktorá tu zriadila oddelenie na liečenie dlhodobo chorých pacientov.

Postupne sa v priestoroch objektu vybudovalo rehabilitačné oddelenie a oddelenie nukleárnej medicíny. Po ukončení výstavby a odovzdaní novej nemocnice NsP II. do užívania v roku 1993, bolo nemocničné oddelenie v Čučme v lokalite Rožňava - Huta zrušené. Do roku 2001 bol objekt strážený a po tomto roku začal objekt bývalej liečebne chátrať. V roku 2010 Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. požiadalo o NFP z grantov EÚ. Nezisková organizácia dotáciu získala a prostredníctvom nej a vlastných zdrojov začala s rekonštrukciou budovy.